5 phương pháp học khiến kém Tiếng Anh vĩnh viễn

Muốn giỏi Tiếng Anh: cần học đúng phương pháp và cộng thêm sự kiên trì nhưng muốn kém Tiếng Anh quá dễ -Bạn chỉ cần thực hiện 1 trong 5 phương pháp dưới đây:

Phương pháp 1: Chỉ học ngữ pháp

Việc quá chú trọng vào ngữ pháp mà bỏ qua việc học nghe nói  Tiếng Anh dẫn đến hậu quả rất nhiều bạn học 10 hay 12 năm vẫn không thể giao tiếp Tiếng Anh. Các bạn rất giỏi ngữ pháp, từ vựng nhưng không thể phát âm chính xác.

Phương pháp 2: Học từ vựng theo kiểu truyền thống: viết từ ra giấy- dịch nghĩa bên cạnh, viết đi viết lại nhiều lần

Việc học từ vựng như trên rất nhanh quên. Bạn chỉ cần 1 đến 3 tháng không đụng đến Tiếng Anh là sẽ ngay lập tức DELETE mọi từ vựng học theo kiểu cũ trong trí óc của bạn.

Phuong phap hoc tieng anh

Phương pháp 3: Không m