Cơ hội việc làm

NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHÓA HỌC

Bạn yêu thích công việc trong môi trường anh ngữ nặng động, chuyên nghiệp. Bạn thích thử thách bản thân trong việc chăm sóc khách hàng. New York School đang tìm kiếm những ứng viên như bạn.

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH – FULL TIME

Bạn là một giáo viên trẻ với niềm đam mê giảng dạy Tiếng Anh cho mọi người. Bạn muốn tìm kiếm một môi trường làm việc năng động. New York School đang tìm kiếm những ứng viên như bạn.

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỌC VIÊN

Bạn yêu thích công việc trong môi trường anh ngữ nặng động, chuyên nghiệp. Bạn thích thử thách bản thân trong việc chăm sóc khách hàng. New York School đang tìm kiếm những ứng viên như bạn.