Học nghe nói Tiếng Anh giao tiếp tại TPHCM: càng học giáo viên bản ngữ càng mù tịt???

Học nghe nói Tiếng Anh giao tiếp tại TPHCM – anh ngữ New York với chương trình học chuyên biệt cho người Việt.

Tình trạng học nghe nói Tiếng Anh giao tiếp tại TPHCM: 100% giáo viên bản ngữ nhan nhản khắp nơi.

Bạn đang có nhu cầu học giao tiếp Tiếng Anh? Với tư tưởng thích đồ “ngoại” của người Việt bạn sẽ ngay lập tức bị hấp dẫn bởi lời quảng cáo: 100% giáo viên bản ngữ với học phí mềm…ở hầu hết các trung tâm anh ngữ tại TP.HCM ở thời điểm hiện tại.

Học tiếng Anh giao tiếp TP.HCM

Đồng ý rằng học 100% giáo viên bản ngữ có những ưu điểm như giáo viên bản ngữ có kho kiến thức ngôn ngữ vô tận đồng thời phương pháp dạy của họ cũng rất vui nhộn và thú vị. Hãy khoan nói đến một số trung tâm vì chạy theo cái 100% giáo viên nước ngoài mà mắt nhắm mắt mở thuê cả Tây ba lô không bằng cấp chuyên môn với giáo trình trên trời dưới đất thì với cả những giáo viên nước ngoài có trình độ sư phạm họ có thật sự đêm lại sự thành công đến cho người học?

Sự thất bại của lớp học 100% giao viên bản ngữ đến từ đâu?

Kinh nghiệm  đau thương được rút ra từ những bạn đã học nghe nói Tiếng Anh giao tiếp tại TPHCM ở những lớp học quảng cáo là 100% giáo viên nước ngoài.

Thứ nhất, giáo viên nước ngoài không nắm được trình độ: Họ không thể biết được chương trình giáo dục của Việt Nam tại sao chọ 10 năm cũng không nói được Tiếng Anh.

Thứ hai, trong một thời gian ngắn, họ cũng không thể biết được người Việt Nam gặp những khó khăn gì khi học Tiếng Anh.

Thứ ba, trong quá trình giảng dạy đặc biệt là đối với các lớp cho học viên mới học tiếng Anh, các giáo viên bản ngữ đôi khi gặp khó khăn trong việc giúp cho học viên nắm bắt vấn đề vì trình độ tiếng của học viên không đáp ứng được.

Ba nguyên nhân này dẫn đến việc giáo viên bản ngữ không thể đưa ra được phương pháp giảng dạy phù hợp dành cho học viên người Việt!

Khóa học tiếng anh giao tiếp

Học nghe nói Tiếng Anh giao tiếp tại TPHCM: lối đi nào cho chúng ta???

Khác với những nơi khác luôn hô hào "100% giáo viên bản ngữ" hay chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, anh ngữ New York với 11 năm kinh nghiệm giảng dạy thực tế và nghiên cứu đã đúc kết chương trình Tiếng Anh cho người Việt do chính giảng viên của anh ngữ New York sáng tạo và biên soạn.

Tieng anh giao tiep TP.HCM

Anh ngữ New York tự tin sẽ đem đến giải pháp nói Tiếng Anh chuyên biệt cho người Việt:

Thứ nhất, chỉ người Việt mới biết Người Việt gặp khó khăn như thế nào trong việc học Tiếng Anh? Điều mà không phải bất kỳ giảng viên bản ngữ nào cũng có được.

Thứ hai, chỉ người Việt mới hiểu Chương trình giáo dục nói chung và chương trình dạy Tiếng Anh của người Việt nói riếng như thế nào: Tại sao 10 năm học Tiếng Anh vẫn không nói được?

Thứ ba, sự khác biệt giữa các âm của Tiếng Anh và Tiếng Việt và ứng dụng thực tế trong việc học giao tiếp Tiếng Anh.