0945 88 11 45

TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI Anh Ngữ New York
MỪNG KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH MỚI Anh Ngữ New York
4 Lý Do Khiến Người Việt Không Thể Phát Âm Chuẩn Tiếng Anh Anh Ngữ New York

Tại sao bạn muốn tự tin nói tiếng Anh
trong thời gian nhanh nhất

New York School - Anh Ngữ New York

 

Chương trình đào tạo

Nhân vật của tháng

Nhân vật của tháng

Nhân vật của tháng

Mr. Nguyễn Trung Đạt Anh Đạt là học viên khóa 24 ngày tự tin nói tiếng Anh & 3 ngày tự tin nói tiếng Anh phỏng vấn xin việc. Anh học tiếng Anh tại Anh Ngữ New York từ khóa cơ bản đến nâng cao. Chỉ sau gần 1 năm, anh đã hoàn toàn tự tin nói tiếng Anh và tự tin xin việc tại 1 công ty nước ngoài tại Malaysia và hiện nay, anh đang làm quản lý mảng Google Adwords tại Google Singapore

Khách hàng tiêu biểu