8 Câu nói tiếng anh hay dùng để khen ngợi phái đẹp ngày 08/03 mà bạn không nên bỏ lỡ!

8 Câu nói tiếng anh hay dùng để khen ngợi phái đẹp ngày 08/03 mà bạn không nên bỏ lỡ!

Đừng chỉ mãi dùng “You are so beautiful!” nữa. Còn rất nhiều cách khác mới lạ và thú vị hơn để khen ngợi một người phụ nữ mà bạn chưa biết đây này. Hãy học cùng Anh Ngữ New York để kịp ứng dụng ngay trong dịp 08/03 này nhé!

1. You’re so adorable: Bạn thật đáng yêu

Adorable / ə´dɔ:rəbl /: Đáng yêu

2. I think you’re very attractive: Tôi nghĩ bạn rất thu hút

Attractive /ə'træktiv/: thu hút

3. Wow, you’re gorgeous: Bạn thật là lộng lẫy

Gorgeous  /'gɔ:rdʒəs/: lộng lẫy

4. I think you’re stunning!: Bạn trông thật tuyệt vời!

Stunning /´stʌniη/: tuyệt vời, lộng lẫy

5. I love the way you look today: Hôm nay bạn trông thật tuyệt

6. You look great: Bạn trông rất tuyệt

7. You are so smart: Bạn thật thông minh

Smart / sma:t /: thông minh

8. I think you are perfect just the way you are: Tôi nghĩ bạn hoàn hảo theo cách của riêng bạn