Liên hệ

HỆ THỐNG CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ NEW YORK SPRINGBOARD

CỘNG ĐỒNG ANH NGỮ NEW YORK SPRINGBOARD HỒ CHÍ MINH
★ Chi nhánh Bùi Thị Xuân:
: 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
: (028) 3833 3543
★ Chi nhánh Phạm Văn Hai:
: 91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
: (028) 6689 7744
★ Chi nhánh Thành Thái:
: 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
: (028) 3636 7988