16 Từ tiếng Anh mùa Trung Thu rất thông dụng mà Ai Cũng Nên Biết!

Trung thu tiếng anh là gì? Chị Hằng tiếng anh là gì? Những điều về Trung thu đôi khi quá đỗi quen thuộc nhưng khi muốn nói bằng tiếng anh thì sao lại quá khó!

Cập nhật liền tay 16 từ tiếng Anh mùa Trung Thu rất thông dụng mà Ai Cũng Nên Biết! Rất dễ học mà lại đặc biệt hữu ích khi giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài trong dịp Trung Thu này:Trung thu tiếng anh là gì

Mid-autumn Festival /mɪdɔːtəm/ /'festivəl/: Tết Trung thu (Hay Full-moon Festival)

Family reunion /ˈfæmili/ /ri:´ju:njən/ : Sum họp gia đình

Từ vựng tiếng anh trung thu

Lantern /ˈlæn.tɜːn/: Lồng đèn

Lion dance /ˈlaɪ.ən/ /dɑːns/: Múa lânLồng đèn ông sao tiếng anh là gì?

Star-shaped lantern /stɑːr ʃeɪpt/ /ˈlæn.tən/: Đèn ông saoTiếng anh trung thu

Lantern parade /ˈlæntən/ /pəˈreɪd/: Rước đènBánh trung thu tiếng anh

Mooncake /ˈmuːn keɪk/: Bánh trung thu

Từ vựng tiếng anh mùa trung thu

Lotus seed /'loutəs/ /sid/: Hạt sen

Red bean /red/ /bi:n/: Đậu đỏTieng anh mua trung thu

Salted Egg Yolks /´sɔ:ltid/ /eg/ /joʊk/: Lòng đỏ trứng muối

Sausage/´sɔsidʒ/: Lạp xưởng

16 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Trong Mùa Trung Thu Mà Ai Cũng Nên Biết!

The Moon Lady /mu:n/ /ˈleɪdi/: Chị Hằng

Moon Rabbit /mu:n/ /'ræbit/: Thỏ ngọc

Tiếng anh thông dụng mùa trung thu

The Moon Palace /mu:n/ /ˈpælɪs/: Cung trăng

The Moon Boy /mu:n/ /bɔi/: Chú Cuội

Cây đa tiếng anh là gì

Banyan tree /ˈbænjæn/ /tri:/:  Cây đa

Cùng tìm hiểu thêm chương trình tiếng anh người lớn tại New York Springboard để cập nhật thêm những kiến thức tiếng Anh hữu ích trong cuộc sống!

(New York Springboard)