Chi tiết tin tức

Tổng hợp quy tắc viết hoa trong tiếng Anh

By Anh Ngữ New York | 28/12/2015

Viết hoa tùy tiện là một trong những lỗi khiến người đọc mất cảm tình. Những nguyên tắc đơn giản sau sẽ giúp bạn khắc phục điều này.

Danh từ riêng

- Viết hoa: tên người, địa danh, công ty, quốc gia, ngôn ngữ, tổ chức, sự kiện quan trọng. 

- Viết thường khi tổ chức được nhắc đến một cách gián tiếp. 

- Ví dụ "New York Police Department" được viết hoa nhưng cụm "police department" viết thường trong câu sau: John is an officer with the New York Police Department, the largest municipal police department in the United States.

 

Họ và chức danh trang trọng

- Viết hoa chức danh khi đứng trước tên, ví dụ từ "President" trong câu sau: We are pleased to introduce President Obama.

- Viết thường khi chức danh ở phía sau họ tên, ví dụ từ "chairman" ở câu sau: The conference will be led by Bill Gates, the chairman of Microsoft.

 

Từ chỉ phương hướng

- Viết hoa khi sử dụng từ chỉ phương hướng để đến một địa danh, ví dụ từ "East" ở câu sau: Growing up in a military family, Hunter spent many years in the Far East.

- Viết thường khi nhắc đến phương hướng nói chung, ví dụ từ "north" ở câu sau: The storm is moving north at 17 miles per hour.

 

Ngày, tháng và ngày lễ

- Viết hoa: ngày trong tuần, tháng, ngày lễ, sự kiện, ví dụ từ "Independent" trong cụm "Independent Day".

- Viết thường các mùa trong năm, ví dụ "winter".

 

Câu nói trích dẫn và nhan đề

- Viết hoa chữ cái đầu của câu nói trích dẫn khi đặt câu nói ấy trong dấu ngoặc kép.

- Viết hoa ký tự đầu khi trích dẫn tiêu đề sách, phim hay bài hát nhưng viết thường các giới từ và mạo từ trong đó, ví dụ như tiêu đề bộ phim "Dances with Wolves" (Nhảy với những con sói) trong câu sau: Jenny said ‘Dances with Wolves’ is her favorite Kevin Costner movie.

 

Tên viết tắt các chữ cái đầu và tên đặc biệt khác

- Viết hoa các từ được tạo từ chữ cái đầu của một cụm từ (ví dụ: NATO, AIDS), hoặc các chữ cái đầu của một cụm từ, ví dụ "NBC’ là viết tắt của "National Broadcasting Company"

- Phần lớn các từ phái sinh (từ tạo ra bởi một từ gốc) không cần thiết phải viết hoa, ví dụ như từ "penicillin" trong câu "The Penicillium fungus is used to make penicillin".

 

(theo Grammarnet)

 

 

 

Tin tức liên quan

Mở đầu và kết thúc một email tiếng Anh

Nếu bạn mở đầu thư là "Dear Sir/ Madam" thì phải kết thư là "Yours faithfully" chứ không nên là "Yours sincerely".

Mở đầu và kết thúc một email tiếng Anh

Bí quyết duy trì cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh

Để duy trì một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh có thể rất khó khăn thậm chí ngay cả khi bạn hiểu những gì người khác đang nói, nhưng khi tới lượt mình nói, bạn vẫn có thể cảm thấy như bị “đóng băng”. Sau đây là một số “tips” hữu ích cho bạn để có thể duy trì cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh với bất cứ ai!

Bí quyết duy trì cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh

10 lời khuyên giúp loại bỏ căng thẳng khi học nói tiếng Anh

Bài viết này đem tới cho các bạn độc giả 10 lời khuyên để giúp bạn tăng sự tự tin và nói chuyện tự nhiên hơn bằng tiếng Anh.

10 lời khuyên giúp loại bỏ căng thẳng khi học nói tiếng Anh